Priser og tilbud til virksomheder

Hvordan præsenterer I jeres virksomhed på internettet, på jeres interne intranet og i jeres trykte materiale? Har I en pulje af billeder I kan trække på når I skriver et nyt indlæg på inter- eller intranettet?

I er altid velkomne til at kontakte mig for at få en snak om, hvordan vi sammen finder den bedste løsning på netop jeres fotografiske behov.


Portræt af virksomheden og dens medarbejdere
Mit fokus som fotograf er at hjælpe jer med at fortælle jeres historier i billeder. Det kan være fortællingen om hvem I er som virksomhed, præsentationen af større projekter, portrætter af ledere og medarbejdere, som viser folks personlighed, fotografisk dækning af større begivenheder i dokumentaristisk stil eller billeder som understreger budskaber i rapporter eller årsberetningen.Madfoto
Jeg arbejder meget med fotografering af mad og madvarer til brug i markedsføring på internettet, på tryk eller på emballagen. Tidsforbruget kan variere meget og prisen aftales derfor efter opgavens omfang.
Priser
Jeg giver individuelle tilbud på alle kommercielle opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en snak om hvordan jeg bedst kan hjælpe dig og din virksomhed.

Generelle betingelser
Jeg skelner mellem privatkunder og erhvervskunder. Den primære forskel ligger i de rettigheder kunden køber til billedet, hvor I som erhvervskunder i modsætning til privatkunderne må anvende billederne kommercielt. Derfor er prisen også lidt højere for erhvervskunderne.

Som erhvervskunde gælder følgende betingelser:

Du kan frit bruge billederne til alle kommercielle formål, internt eller eksternt i forbindelse med jeres markedsføring. Billederne må ikke videresælges. I skal være opmærksomme på, at alle som gives adgang til albummet har samme muligheder for at købe og downloade billeder som jer selv.

Jeg ejer alle rettigheder over billeder taget under fotosession i henhold til ophavsretsloven. Jeg kan frit anvende billederne i min markedsføring, udstilling og website i ind- og udland. Jeg må ikke videresælge billeder taget under fotosession og password til albummet vil kun blive udleveret til jer.

Billederne må ikke anvendes eller udstilles, således at de kan sætte enten fotograf eller model i forbindelse med: Sygdom, pornografi, religion, politik samt køns- eller racediskriminerende holdninger.

Hvis I har købt nogle billeder som erhvervskunde kan I naturligvis også frit anvende billederne privat.


Print
At fremstille de optimale print af jeres billeder er et speciale for sig selv - og det overlader jeg til specialisterne. Der er rigtigt mange muligheder og forskellige kvaliteter. Hvis I ikke allerede har en fast leverandør hjælper jeg jer gerne med at få kontakt til en professionel dansk leverandør.